Parking

  • Za prodaju
  • Rezervirano
  • Prodano
Kompas
Parking

Ukupan broj spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži 29

Popis spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži

Oznaka Površina Status  
PM D29 12,50 m2 Prodan
PM D28 12,50 m2 Prodan
PM D27 12,50 m2 Prodan
PM D26 12,50 m2 Prodan
PM D25 12,50 m2 Prodan
PM D24 12,50 m2 Prodan
PM D23 12,50 m2 Prodan
PM D22 12,50 m2 Prodan
PM D21 12,50 m2 Prodan
PM D20 12,50 m2 Prodan
PM D19 12,50 m2 Prodan
PM D18 12,50 m2 Prodan
PM D17 12,50 m2 Prodan
PM D16 12,50 m2 Prodan
PM D15 12,50 m2 Prodan
PM D14 12,50 m2 Prodan
PM D13 12,50 m2 Prodan
PM D12 12,50 m2 Prodan
PM D11 12,50 m2 Prodan
PM D10 12,50 m2 Prodan
PM D9 12,50 m2 Prodan
PM D8 13,40 m2 Prodan
PM D7 11,60 m2 Prodan
PM D6 11,60 m2 Prodan
PM D5 12,50 m2 Prodan
PM D4 12,50 m2 Prodan
PM D3 12,50 m2 Prodan
PM D2 12,50 m2 Prodan
PM D1 12,50 m2 Prodan
vrh stranice