Parking

  • Za prodaju
  • Rezervirano
  • Prodano
Kompas
Parking

Ukupan broj spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži 49

Popis spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži

Oznaka Površina Status  
PM B28 12,50 m2 Prodan
PM B26 12,50 m2 Prodan
PM B16 12,50 m2 Prodan
PM B15 12,50 m2 Prodan
PM B14 12,50 m2 Prodan
PM B13 12,50 m2 Prodan
PM B12 12,50 m2 Prodan
PM B11 12,50 m2 Prodan
PM B10 12,50 m2 Prodan
PM B9 12,50 m2 Prodan
PM B8 12,50 m2 Prodan
PM B7 12,50 m2 Prodan
PM B6 12,50 m2 Prodan
PM B5 12,50 m2 Prodan
PM B4 12,50 m2 Prodan
PM B17 12,50 m2 Prodan
PM B18 12,50 m2 Prodan
PM B19 12,50 m2 Prodan
PM B20 12,50 m2 Prodan
PM B21 12,50 m2 Prodan
PM B22 12,50 m2 Prodan
PM B23 12,50 m2 Prodan
PM B24 12,50 m2 Prodan
PM B25 12,50 m2 Prodan
PM B27 12,50 m2 Prodan
PM B49 12,50 m2 Prodan
PM B48 12,50 m2 Prodan
PM B47 12,50 m2 Prodan
PM B46 12,50 m2 Prodan
PM B45 12,50 m2 Prodan
PM B44 12,50 m2 Prodan
PM B43 12,50 m2 Prodan
PM B42 12,50 m2 Prodan
PM B41 12,50 m2 Prodan
PM B40 12,50 m2 Prodan
PM B39 12,50 m2 Prodan
PM B38 12,50 m2 Za prodaju
PM B37 12,50 m2 Za prodaju
PM B36 12,50 m2 Za prodaju
PM B35 12,50 m2 Za prodaju
PM B34 12,50 m2 Rezerviran
PM B33 12,50 m2 Rezerviran
PM B32 12,50 m2 Rezerviran
PM B31 12,50 m2 Rezerviran
PM B30 12,50 m2 Prodan
PM B29 12,50 m2 Prodan
PM B3 12,50 m2 Prodan
PM B2 12,50 m2 Prodan
PM B1 12,50 m2 Prodan
vrh stranice