Prizemlje

  • Za prodaju
  • Rezervirano
  • Prodano
Kompas
Prizemlje

Ukupan broj stanova na etaži: 5

Popis stanova na etaži

Oznaka Sobnost Površina Status  
PP2 98,21 m2 Za prodaju
B0-4 Dvosobni 43,04 m2 Prodan
B0-3 Dvosobni 41,89 m2 Prodan
B0-2 Dvosobni 41,89 m2 Prodan
B0-1 Dvosobni 38,57 m2 Prodan

Ukupan broj spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži 40

Popis spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži

Oznaka Površina Status  
S B 40 1,80 m2 Prodan
S B 39 1,80 m2 Prodan
S B 38 1,80 m2 Prodan
S B 37 1,80 m2 Prodan
S B 36 1,80 m2 Prodan
S B 35 1,80 m2 Prodan
S B 34 1,80 m2 Prodan
S B 33 1,80 m2 Prodan
S B 32 1,70 m2 Prodan
S B 31 1,60 m2 Prodan
S B 30 1,60 m2 Prodan
S B 29 1,60 m2 Prodan
S B 28 1,60 m2 Prodan
S B 27 1,80 m2 Prodan
S B 26 1,80 m2 Prodan
S B 25 3,50 m2 Prodan
S B 24 1,80 m2 Prodan
S B 23 1,80 m2 Prodan
S B 22 2,90 m2 Prodan
S B 21 1,60 m2 Prodan
S B 20 1,60 m2 Prodan
S B 19 1,60 m2 Prodan
S B 18 1,60 m2 Prodan
S B 17 1,80 m2 Prodan
S B 16 1,70 m2 Prodan
S B 15 1,80 m2 Prodan
S B 14 1,60 m2 Prodan
S B 13 1,60 m2 Prodan
S B 12 1,60 m2 Prodan
S B 11 1,60 m2 Prodan
S B 10 2,90 m2 Prodan
S B 09 1,80 m2 Prodan
S B 08 1,80 m2 Prodan
S B 07 3,50 m2 Prodan
S B 06 1,80 m2 Prodan
S B 05 1,80 m2 Prodan
S B 03 1,80 m2 Prodan
S B 04 1,80 m2 Prodan
S B 02 1,80 m2 Prodan
S B 01 1,80 m2 Prodan
vrh stranice